Välkommen till IOGT-NTO Syd!

1977
medlemmar
+109
nya medlemmar 2023
53
Föreningar
1851
bildades vi

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsrörelse med 27 000 medlemmar. Vi arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska alkoholkonsumtionen. IOGT-NTO International är b la samverkanspartner till WHO FN:s världshälsoorganisation.

Genom våra trygga alkohol- och drogfria mötesplatser med varm gemenskap utmanar vi alkoholnormen och stärker människor i att kunna göra fria val – på riktigt. Vi stöttar och stärker människor som har, eller har haft, problem med alkohol och droger. Våra kamratstödjare vet vad det innebär att leva i missbruk och finns som stöd för den som vill. IOGT-NTO driver flera sociala företag.

Senaste nytt från IOGT-NTO Syd