Om IOGT-NTO distrikt syd

I distrikt syd ingår Skåne, Blekinge och Halland. Drygt 70 föreningar finns i distriktet och våra två kurs- och lägergårdar Aspan i Blekinge och Kuggavik i Halland. Våra lokala föreningar erbjuder en rad olika engagemangsformer, aktiviteter och studiecirklar i en trygg gemenskap fri från alkohol- och droger där all verksamhet utgår från våra värdeord nykterhet, demokrati och solidaritet. Hos oss är alla varmt välkomna.

Kontaktuppgifter till vår distriktsordförande:

Per Bengtsson 0708-91 73 40

Kontaktuppgifter till vårt personalteam:

Alexandra Green Tetschet, teamchef, 0733-72 63 26
Leif Arne Gustavsson, verksamhetsutvecklare, 0733-72 62 16
Samer Alazawie, verksamhetsutvecklare, 0733-72 62 56
Valendona Dobra Shala, verksamhetsutvecklare, 0736-33 04 48

Kontaktuppgifter till våra föräldracoacher i Föräldrar tillsammans 2.0:

Rahma Ali, projektansvarig/föräldracoach Malmö, rahma.ali@iogt.se
Lina Hamadeh, föräldracoach Ronneby, lina.hamadeh@iogt.se