Om IOGT-NTO distrikt syd

I distrikt syd ingår Skåne, Blekinge och Halland. Drygt 70 föreningar finns i distriktet och våra två kurs- och lägergårdar Aspan i Blekinge och Kuggavik i Halland. Våra lokala föreningar erbjuder en rad olika engagemangsformer, aktiviteter och studiecirklar i en trygg gemenskap fri från alkohol- och droger där all verksamhet utgår från våra värdeord nykterhet, demokrati och solidaritet. Hos oss är alla varmt välkomna.

Kontaktuppgifter till vår distriktsordförande:

Per Bengtsson 0708-91 73 40

Kontaktuppgifter till våra föräldracoacher i Föräldrar tillsammans 2.0:

Rahma Ali, projektansvarig/föräldracoach Malmö, [email protected]
Lina Hamadeh, föräldracoach Ronneby, [email protected]