Föräldrar tillsammans 2.0

I september/oktober 2020 kör projektet Föräldrar tillsammans 2.0 igång i Malmö och Ronneby med våra föräldracoacher Rahma Ali, Malmö, och Lina Hamadeh, Ronneby. Föräldrar tillsammans 2.0 vänder sig till tonårsföräldrar som tillhör målgruppen nyanlända och nya grupper. Evidensen för effekten av föräldrastödsprogram är mycket god enligt b la Socialstyrelsens rapport om föräldrastödsprogram från 2015. Föräldrar tillsammans 2.0 fokuserar på tonårsföräldrar på SFI, Komvux och i utsatta områden med fokus på Malmö och Ronneby. I Föräldrar tillsammans 2.0 ger vi information om alkohol och droger, tonåringars alkohol- och drogvanor, riskfaktorer, skyddsfaktorer, tips, råd och vilket stöd som finns att få från samhället och idéburna organisationer vilket leder till ökad kunskap, medvetenhet och engagemang hos tonårsföräldrarna.

Kontaktuppgifter till Föräldrar tillsammans 2.0:

Rahma Ali, projektansvarig/föräldracoach Malmö, rahma.ali@iogt.se

Lina Hamadeh, föräldracoach Ronneby, 0760-280242, lina.hamadeh@iogt.se