SKYDDSFAKTORER:

  • Tydliga regler
  • Trygga närvarande vuxna som vågar ta snacket och agera
  • Alkohol- och drogfria mötesplatser
  • God självkänsla – vågar stå emot grupptrycket
  • Svårtillgängligt – Att göra det svårt att få tag på alkohol och droger är viktigt. Köp aldrig ut alkohol och bjud inte hemma. Om ditt barn har smärta – Ge inte receptbelagda läkemedel till ditt barn som inte är utskrivet specifikt för ditt barn utan kontakta läkare för konsultation.