Han vill ge unga chans att skapa tillsammans

Mohamad Hmidan hjälper unga att skapa egna kortfilmer om missbruk för att öka medvetenheten om cannabis- och alkoholberoende.

Mohamad Hmidan kom som 19-åring till Sverige från Syrien för fem år sedan, och har varit medlem i IOGT-NTO-föreningen Starka Vingar i Ronneby i tre månader. Engagemanget i föreningen, tillsammans med utbildningen inom vården, har fått honom att reflektera mer över missbruk och hur det påverkar människor psykiskt i Sverige.
– När jag tittar på nyheterna om hur ungdomar missbrukar alkohol här, blir jag ledsen. Så jag tror att vi inom föreningslivet måste göra fler insatser när myndigheterna inte räcker till. Samhället isolerar missbrukare, fast de behöver hjälp, säger han.
Han fick idén att lyfta ämnet och låta ungdomar engagera sig lokalt. Han skrev ett manus och lärde sig det mesta via Youtube. Sedan bjöd han in unga i Ronneby, som sedan tidigare inte  varit en del av IOGT-NTO och som saknar erfarenhet av filmskapande, men som var intresserade av att skapa något tillsammans.

Läs mer här https://accentmagasin.se/nykterhet/han-vill-ge-unga-chans-att-skapa-tillsammans/