Valmöte den 10 april

Den 10 april håller IOGT-NTO Syd valmöte för att utse 12 ombud med ersättare till IOGT-NTO:s kongress senare i år. Även motioner till kongressen kommer att behandlas. Mötet kommer att hållas digitalt på LIfesize och är öppet för alla medlemmar. Det är dock vara ombud utsedda av föreningarna som har rösträtt. Mer information om valmötet finns på följande länk:

Valmöte – IOGT-NTO Syd

Informationen uppdateras fortlöpande.

Frågor besvaras av verksamhetsutvecklare Leif Arne Gustavsson, tel 0733-726216, leifarne.gustavsson@iogt.se