Digital föreläsning om alkohol och våld
24 november 2021 kl 14.00 – 15.30
Alkohol är en välkänd orsak till våld. I föreläsningen beskrivs olika typer av våld, hur alkoholen påverkar vårt beteende och hur våld påverkar vår hälsa på kort och lång sikt. Även olika alkoholpolitiska åtgärder för att minska våldet tas upp.

 

Föreläsare är Sven Andréasson, professor i socialmedicin och alkoholläkare. Han är också vetenskapligt råd på Socialstyrelsen och ordförande i Alkoholpolitiskt forum.

 

Efter föreläsningen finns det tid för frågor.
 –
Föreläsningen ingår i kampanjen En vecka fri från våld och anordnas av IOGT-NTO Syd och IOGT-NTO Sydost i samverkan med Länsstyrelserna i Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Jönköpings län, CAN samt länsnykterhetsförbunden i södra Sverige.
Anmälan görs i kalendern på Länsstyrelsens i Halland webbplats (https://www.lansstyrelsen.se/halland/) senast 19 november.
Länk till föreläsningen (Zoom) skickas till anmälda deltagare några dagar innan evenemanget.
Datum 24 nov 2021 - 24 nov 2021
Tid 14:00 - 15:30