Interimsstyrelsen för IOGT-NTO distrikt Syd kallar härmed till ordinarie distriktsårsmöte lördagen den 19 september 2020 kl 14.00.
Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 kommer mötet att genomföras digitalt som videokonferens via Lifesize. Information om hur det kommer att gå till rent praktiskt meddelas senare direkt till valda ombud. För de som saknar möjlighet till egen uppkoppling kommer ett antal lokala samlingsplatser att organiseras på olika platser i distriktet.
Vid frågor vänligen kontakta Leif Arne Gustavsson, tel 0733 – 72 62 16, e-post leifarne.gustavsson@iogt.se.
Datum 19 sep 2020 - 19 sep 2020
Tid 14:00