IOGT-NTO distrikt Syd håller distriktsårsmöte den 2 april 2022
i Ängelholm.

Plats

Hotel Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57, Ängelholm

Tider och program

Från 9.00: Incheckning och fika
10.00: Förhandlingar (ärenden enl stadgarna)
12.30: Lunch
Därefter

Beräknad avslutning cirka kl 16.30.

Deltagaravgifter

Föreningsombud: 200 kr per person
Övriga deltagare: 300 kr per person
Deltagaravgiften betalas till bankgiro 574-4339 eller
Swish 123 080 47 08 i samband med anmälan.

Anmälan

Senast 16 mars 2022. Kontakta Leif Arne Gustavsson, 0733-726216, ang efteranmälan.

Möteshandlingar

Här finns handlingarna till distriktsårsmötet:
Handlingar DÅM 2022
Valberedningens förslag

Datum 02 apr 2022 - 02 apr 2022
Tid 9:00-10:00 - 16:30
Plats Best Western Plus Hus 57
Adress Östergatan 57, Ängelholm