Kustvärnet har varit medlemstidning för IOGT-NTO Syd sedan 2020 och utkommit med fyra nr per år. Tidningen har skickats utan kostnad till alla IOGT-NTO-medlemmar som är bosatta i Skåne, Halland och Blekinge. Innan omorganisationen av IOGT-NTO:s regionala struktur var Kustvärnet medlemstidning för IOGT-NTO Halland sedan 1989. Men det första numret utkom redan 1908 som organ för Hallands distriktsloge av IOGT och gavs ut oavbrutet fram till 1965.

Redaktör och ansvarig utgivare:
Leif Arne Gustavsson, tel 0703 – 777 187, [email protected]

Kustvärnets utgivning upphör

Kustvärnet nr 4 år 2022 är den sista utgåvan. Nedan finns Kustvärnet åren 2020 t o m 2022 för nedladdning i pdf-format. Tidigare utgivna tidningar finns hos Arkiv Halland på Varbergs fästning.

KUSTVÄRNET 2022

        

Kustvärnet 2021

        

Kustvärnet 2020

     

Klicka på bilden för att ladda hem Kustvärnet i pdf-format.