Motionera till IOGT-NTO Syd

IOGT-NTO Syd håller distriktsårsmöte den 2 april 2022 i Ängelholm. Har du en idé (verksamhet, organisatoriskt, med mera) som du tror skulle vara bra för IOGT-NTO i Skåne, Blekinge och Halland eller hela IOGT-NTO? Skriv ner den och skicka in den.

Motioner kan inges av varje medlem, förening och krets inom distriktet och ska vara distriktsstyrelsen till handa senast den 18 februari 2022. Motioner skickas som brev till IOGT-NTO distrikt Syd, Bantorget 5, 222 29 Lund, eller som e-post till [email protected].

Mer information om distriktsårsmötet hittar du här.